Another Chapter

Travel brings power and love back into your life

JACKET IS VINTAGE // PANTS // SHOES // BACKPACK

My trip through Cape Town, India, Thailand, Bali, Australia, Fiji and USA has inspired me to be me and do what I am good at. It has inspired me to do exactly what gives me a fulfilled life quality. With the challenges the travel has presented to me during these months, and all the opportunities that has been laid at my feet, travel let me discover who I am in a way that only the road could have brought.

/ Min reise gjennom Cape Town, India, Thailand, Bali, Australia, Fiji og USA har inspirert meg til å være den jeg er og gjøre det jeg er god på. Det har inspirert meg til å gjøre akkurat det som gir meg livskvalitet. Med de utfordringene som turen har presentert meg i løpet av disse månedene, og alle mulighetene, har jeg oppdaget hvem jeg er. Og det er kun reisen i seg selv som kunne gitt meg den oppdagelsen.

Wherever I have been it has always been worth the while. As a result of my travels, I am today a more open and willing person who is well-rounded and open-minded. Seeing the world with my own eyes have provided me a source of education that I would not have received in any school. The journey taught me about economy, politics, history, geography and sociology. I have learnt more than I would have in any sophomore class in university. The nice thing is that the school of travel currently is taking applications. Actually, you do not need anything to apply to that school, just some guts to kick your ass out there.

/ Uansett hvor jeg har vært har det alltid vært verdt tiden. Som et resultat av mine reiser er jeg i dag mer åpen for andre rundt meg. Å se verden med egne øyne har gitt meg en opplæring som jeg ikke ville ha fått på noe universitet. Reisen har lært meg om økonomi, politikk, historie, geografi og sosiologi. Jeg har lært mer enn jeg ville ha gjort i noe sofistikert grad på universitet. Lært meg mer enn å se youtube videoer eller se verden gjennom TVen. Det hyggelige er at “reiseskolen” tar opp studenter hele tiden. Faktisk trenger du ikke ha oppnådd noe for å reise heller, det er bare å være tøff nok til å sparke seg selv i ræva. Hoppe ut i det ukjente.

I have always been the person who dreams big, and I have also been the kind who reach out for new challenges. My biggest challenge was to take the step and go all the way in with traveling. You know, doing something I never had ever been doing before. Finishing this world journey gave be something precious. It have me the satisfaction that I am able to accomplish everything I set out to do. Now, I am a dreamer without limits.

/ Jeg har alltid vært en stor “drømmer”, og jeg har også vært den typen som tar utfordringer på strak arm. Men min største utfordring var å ta skrittet og sette i gang med å reise. Du vet, gjøre noe stort som jeg aldri hadde gjort før. Gjøre noe som ingen har fasiten på hvordan kommer til å gå. Men det gikk bra, og det viste seg å bli min store åpenbaring. Det mest verdifulle jeg tar med meg fra alle opplevelsene er en følelse av at jeg kan klare alt jeg setter meg mål om å gjøre. Nå er jeg en “drømmer” uten grenser.

I have grown emotionally too. Meeting people from all over the world in all ages with all sorts of ethnicities and stories have forced me into new and refreshing perspectives, and I have ultimately realized that everyone is the same. Furthermore, I am glad I decided to make this world travel in between my life stages. I have sorted out a lot and also I’ have got ideas now that I am excited to start building on. This journey has given me insight into my next phase and it has provided closure to the previous one. I’m eager to let you follow me further.

/ Jeg har vokst følelsesmessig også. Å møte folk fra hele verden i alle aldre med alle slags etnisiteter og historier har tvunget meg til nye og forfriskende perspektiver, og jeg har til slutt innsett at alle mennesker egentlig er ganske like. Videre er jeg glad jeg bestemte meg for å gjøre denne reisen akkurat nå. Jeg har sortert ut hva jeg vil og ikke vil, og jeg har også nye ideer som jeg er spent på sette ut i prosjekter. Denne reisen har gitt meg innsikt i min neste livsfase, og den har gitt meg mulighet til å avslutte det forrige. Nå håper jeg dere vil følge meg på veien videre.

JACKET IS VINTAGE // PANTS // SHOES // BACKPACK

2 notes + Add comment
 • Malin

  on June 5, 2017  6:05 pm

  Det har vært så utrolig kjekt å følge deg på reisen din!! En eneste stor inspirasjon:) Hva er neste steg for deg?

  • Martine Sorthe

   on June 8, 2017  10:20 am

   Tusen takk for at du har fulgt med. Neste steg for meg er å jobbe fra mai-august med bryllupsfotografering, som journalist og assistent på sykehjem, før jeg drar med kjæresten min ut i den store verden fra september-april.