Countdown To September

Where did the last week go? Love time, work in weddings and work in the local newspaper every single day, is the very reason. Before Duke left to Bulgaria last saturday, we visited Trondheim. For the most part, we spent our time at the restaurant Mat fra Hagen – directly translated: Food from the garden. They have got delicious ecological food in nice and tropical surroundings. Furthermore, I bought us a Lonely Planet book about Ecuador because that is gonna be our first destination from September. I’m so excited to get going, you have no idea. Before we headed back to Molde, my boyfriend really wanted to do some fishing. So we did, in Nidelva!

/ Hvor ble den siste uken av? Kjærestetid, jobb i bryllup og jobb i lokalavisen hver eneste dag, er fasiten. Etter de mange fjellturene med Duke tok vi oss en Trondheim-tur. Mesteparten av tiden der tilbragte vi på Mat fra Hagen på Bakklandet. Ekstremt deilig økologisk mat i freshe omgivelser! Videre kjøpte vi oss en Lonely Planet bok om Ecuador fordi dette herved blir startdestinasjonen vår fra september. Da må man jo ha inspirasjon? Tok oss også en tur til en venn av Duke som tillot oss å fiske litt i Nidelva, uten noe særlig fiskelykke. Fint vær, ender i vannet og god stemning ble det likevel.

My mindset is so much different from before, and I love it, actually. Cause despite that I have the same values on certain things, I’m now better at separating what’s important to spend time on and what’s not. So every single day, I try to do a little bit to fulfill myself in every area of life. Despite that I work every single day now until September, I can see my goal there in the horizon, and that is the only thing that keep me going.

/ Måten jeg tenker på er så mye annerledes enn før, og jeg elsker det, faktisk. Fordi til tross for at jeg har de samme verdiene for enkelte ting, som at utdanning er viktig og det er viktig å være snill og grei, så ser jeg mye lettere nå hva som er verdt å bruke tid på og ikke. Så nå, hver eneste dag, forsøker jeg å jobbe mot å videreutvikle områdene i livet mitt som betyr mye for meg. Til tross for at jeg jobber hver dag nå fram til september kan jeg se målet mitt i horisonten, og det er det eneste som holder meg gående. 

Many people are wondering why I choose to travel as early as in September after my last trip. I ask, why not? It makes me grow, to jump from a cliff, do something different and not wait. Now, I’m currently working on building an online-business and I’m doing research on whether or not it’s possible to study life coach or psychology online. Cause I want to build the lifestyle that I want before anything else. I want to work in the international and globalized world that we are, and not only in Norway. Change is currently happening faster than ever before in history in all areas of our lives. That’s why I’ve fallen in love with the concept of life couching, where one will be able to support people’s life choices.

/ Mange kan undre seg over hvorfor jeg velger å reise så tidlig etter siste reise. Jeg spør, hvorfor ikke? Nå jobber jeg med å bygge opp en online-business, jeg undersøker om det er mulig å studere psykologi eller life coach online og jeg sikter meg mot det internasjonale markedet. Utvikling skjer fortere enn aldri før i historien på alle områder i menneskers liv. Derfor har jeg blitt forelsket i konseptet life coach, hvor man kan ha med seg jobben sin overalt i verden og støtte opp under menneskers valg.

When I get the student life and the school system a little bit on the distance, I recognize what everyone’s basically doing. Including what I did during high school. Most people choose to study, not because they want the lifestyle that comes with the job, but because you’ll get money. Really, that’s what most people do. But reality is that as soon as one start a university degree, one will be stuck. After that comes student loan which force you into working, and then you better work with what you love and you better love the lifestyle that comes with it!

/ Når jeg får studentlivet og skolesystemet litt på avstand legger jeg merke til hva slags mal de fleste følger. Inkludert meg selv under videregående. Det er som et slags rotterace mot gullet i andre ende av regnbuen: penger. De aller fleste velger å studere, ikke fordi de ønsker livsstilen som kommer med jobben, men på grunn av penger. Realiteten er at så fort man tar en universitetsutdannelse, er det lett å bli litt stuck. Etter det kommer studentlånet som gjør at man må jobbe, og da er det viktig å elske jobben og livsstilen som kommer med den!

The next weeks, we’ll be planning our stay in Ecuador. This far, we want to go to the southern part of Ecuador because it’s such a good weather season there from september. We’re gonna start in Guayaquil close to the coast, and thereafter explore the Galapagos Islands (the Darwin Islands), Cuenca and Loja, before we’re heading to another country in South America. Because my love has been to all the continents this far except this on, this is gonna be something totally new both of us can look forward to. Woop!

/ Nå fremover blir det planlegging av oppholdet vårt i Ecuador. Hittil tenker vi å dra til sørlige Ecuador siden det er god sesong der fra september. Vi tenker å starte i Guayaquil og deretter utforske Galapagos Islands, Cuenca og Loja, før vi reiser videre i Sør-Amerika. Siden Duke har reist til alle kontinentene hittil utenom nettopp dette har vi begge noe nytt å glede oss til. Vi gleder oss!

0 notes + Add comment