Hope Journey

“There are those who give with joy and that joy is their reward”

 

Sør-Afrika har ikke bare gull og grønne skoger. Over halvparten av befolkningen her lever i fattigdom i såkalte Townships. I løpet av min tid i Cape Town jobber jeg som frivillig på Sarah Fox Children Hospital Recovery. Dette sykehuset er for barn som har vært kritisk syk, men nå er i bedring. De trenger kjærlighet, oppmerksomhet og noen som passer på dem. For noen familier som bor i townships er det vanskelig å holde medisin nedkjølt, vanskelig å holde sårene rene og overvåke barns bedring, så derfor møter dette sykehuset et viktig behov blant Cape Towns fattige familier. Akkurat som alle andre barn trenger disse små kjærlighet, oppmerksomhet og stimulering, men de ansatte er ofte for opptatt til å gi barna dette. Derfor er frivillige veldig verdsatt.

/ Over half the population here in South Africa live in poverty. During my time in Cape Town I’m working as a volunteer at the Sarah Fox Children’s Recovery Hospital. This hospital is for children who have been critically ill but are now in recovery. They need love, attention and looking after. For some families living in townships it is difficult to keep medicine refrigerated, difficult to keep wounds clean and monitor the child`s recovery, so this Recovery Hospital meets a vital need amongst Cape Town`s poorer families. Just like any other child, these little ones need love, attention and stimulation which the staff are usually too busy to offer, so volunteers are much appreciated. 

Som frivillig på Hope Journey vil du få variert erfaring, og være involvert i alle de ulike aspektene på et veldedig sykehus. Dette sykehuset er rett og slett avhengig av frivillige, sponsorer og donorer, hvis ikke kunne man ikke drevet det. Som med alle hjem, er bistand nødvendig. Det innebærer at man som frivillig ikke bare er med barna, men også tar del i vasking og lagring av alle de små babyklærne og sengetøyet, enkel matlaging, håndtering av donasjoner av leker og rydding av baby-lekeområder. Vi jobber 9-16 hver dag. Hittil har jeg jobbet med å organisere pasientfiler (journaler er ikke lagret digitalt), hjulpet til i vaskeriet og jeg har lekt med babyer og småbarn.

/ As a volunteer at Hope Journey you will have a varied experience, and be involved with all the different aspects of running a charity recovery hospital. As with any home, assistance is needed with laundry and storage of all the little baby clothes and linen, simple food preparation, managing of donations of toys (given out at children`s birthdays, and when they go home) and tidying of the baby play areas. We’re working from 9-16 o’clock. I’ve been working with organizing the patient files, helping out in the laundry and I’ve been playing with the babies and toddlers.

Barna elsker å spille og synge. De trenger mental stimulering så vel som fysisk, og derfor forsøker vi frivillige å for eksempel lære dem hva de ulike delene av kroppen heter, og lese historier for dem. Noen av barna er HIV positive, men som frivillige vet vi ingenting om hvilke diagnoser og bakgrunner barna har. Dette er for å kunne behandle barna mest mulig likestilte. Vi frivillige jobber side om side med betalt pleiepersonale, som vil ivareta eventuelle medisinske tilstander barna måtte ha.

/ The children love playing games and singing, and need mental stimulation such as learning the words for parts of their body, and having stories read to them. Some of children are HIV positive, so common sense caution is employed. Volunteers work side by side with paid nursing staff, who will attend to any medical conditions the children might have.

Frivillige med ideer vil bli gitt muligheter til å gjennomføre dem, sortere klesdonasjoner, og jobbe med administrasjonen. De siste dagene har jeg og noen andre frivillige organisert klær og sengetøy, noe som har tatt oss flere dager å gjennomføre. Dette gjør det lettere å finne klær til de mange babyene og barna. Jeg føler at man på dette sykehuset får mulighet til å bruke sine evner til å gjøre en forskjell. Med andre ord kan jeg på mitt sterkeste anbefale å jobbe frivillig her.

/ Volunteers with bright fundraising ideas will be given scope to implement them, and then there`s the sorting and selling of second hand clothes donations (to raise funds), and admin such as writing to thank sponsors for their donations. Some other volunteers and I have been organizing the clothes and linen room for several days now to make it easier for the staff to find clothes for the children. I would strongly recommend people to volunteer at this hospital. It is a great way to get to know the culture.


Jeg booket frivillighetsarbeidet gjennom Kilroy (her).
Doner klær og leker til denne adressen – det er virkelig verdsatt:
Studio B4, Mainstream, HOUT BAY 7806, CAPE TOWN

/ I booked the volunteer work through Kilroy (here).
Please donate clothes and toys to this address – it is much appreciated:

Studio B4, Mainstream, HOUT BAY 7806, CAPE TOWN


 

0 notes + Add comment