NORSK

INTENSJON + FOKUS + TRO = SUKSESS

At du akkurat nå er her forteller meg at du aktivt er på utkikk etter en måte å skape en betydelig endring i livet ditt på. Så, før vi går videre vil jeg gjerne si gratulerer. Hvorfor? Fordi du har intensjoner du omgjør til handling og aktivt forfølger en mulig løsning, og det faktum alene bør du være stolt av.

Sannheten er at de fleste ønsker å forandre noe i livet sitt, men det er vanligvis så langt det går. Vel, du og jeg vet begge at ønsker ikke endrer noe. På den andre siden, for de med mot i hjertet og for de som investerer litt av tid og ressurser til å skape en bedre virkelighet for seg selv, er mulighetene ubegrensede.

Jeg vet fra erfaring at de som blir gitt muligheten til å lære de riktige ferdighetene og strategiene, sammen med litt oppmuntring, er i stand til å skape fantastisk forandring. Når selvtilliten din er på topp og du blir motivert, kan du raskt bruke disse ferdighetene til å transformere omtrent alle aspekter av livet ditt. Hvis det er det du vil, og du er klar til å få fantastiske ting til å skje, kan jeg hjelpe deg.

Ta en titt på pakkeløsningene jeg tilbyr for Millennial Life Coaching og se hva som resonnerer med deg, enten du er tenåring, universitets/høyskole-student, eller ung voksen. Hvis du har et mål eller en utfordring som du vil diskutere, er jeg mer enn glad for å snakke om det med deg. Hvis du har bestemt hvilken pakke du vil ha, trykk på “SØK NÅ,” og så snakkes vi!

TENÅRINGSPAKKEN

package .01

Fem 1-timers økter i 1 måned via Skype eller FaceTime • Velkomstpakke for å komme i gang • Prioritert e-post og kontaktstøtte under coachingen

Kjemper du mot lavt selvtillit, angst, kroppsbilde eller akademisk press? Jeg er her for å fortelle deg at du ikke er alene, og at jeg kan relatere meg til vanskelighetene som tenårene byr på. Jeg vet hvor vanskelig det kan være å navigere utfordringene du møter og ikke bli lammet av stress. Med meg kan du snakke åpent og jeg vil gjøre mitt aller beste for å coache deg gjennom dine utfordringer og mot dine mål.

Selv om alt du vet er at noe i livet ditt trenger forandring, gir denne pakken tilstrekkelig mulighet for oss å komme til kjernen i den følelsen og komme opp med en spennende strategi for å skape en bedre tilværelse for deg.

I løpet av vår tid sammen coacher jeg særlig på følgende temaområder.

Vennskap, slemme jenter og mobbing • Organisasjon og tidsstyring • Kommunikasjonsferdigheter • Stresshåndtering • Familiekonflikt • Angst og overveldende følelser • Kroppsbilde • Selvtillit og selvsikkerhet • Sosiale medier og skjermaktivitet

GRATIS NÅ

STUDENTPAKKEN

package .02

Fem 1-timers økter i 1 måned via Skype eller FaceTime • Velkomstpakke for å komme i gang • Prioritert e-post og kontaktstøtte under coachingen

Opplever du en kvartlivskrise, angst, stress, lav selvtillit eller overveldende følelser? Dette er svært naturlige biprodukter av å være i et nytt miljø. Kanskje er du omgitt av fremmede? Kanskje du prøver å bli vandt til en ny tidsplan? Kanskje bor du hjemmefra? Kanskje du føler deg ensom? Jeg er her for å fortelle deg at det er lys i tunnelen hvis du blir utstyrt med de riktige verktøyene og den riktige tankegangen. Hvis du ønsker å finne en sunn livsbalanse, er det en flott tid å gjøre dette i begynnelsen av tjueårene. Husk, nå er det på tide å designe livet ditt, basert på dine verdier, behov og drømmer.

Denne pakken er for deg hvis du føler at du løper i et hamsterhjul men aldri kommer til destinasjonen du ønsker. Jeg kan hjelpe deg hvis du har en utfordring eller et hinder som holder deg tilbake fra å leve det livet du ser for deg.

I løpet av vår tid sammen coacher jeg særlig på følgende temaområder.

Dating, sex og intime forhold • Narkotika og alkohol • Kroppsbilde og sammenligning • Nye og gamle vennskap • Økonomi og budsjettering • Tidsledelse og organisering • Studentliv og fremtidig retning

GRATIS NÅ

UNG VOKSEN-PAKKEN

package .03

Fem 1-timers økter i 1 måned via Skype eller FaceTime • Velkomstpakke for å komme i gang • Prioritert e-post og kontaktstøtte under coachingen

På den ene siden er det så mange stier å velge, noe som er flott. På den andre siden er det så mange stier å velge, noe som er utfordrende. Er du en som presser deg ekstra hardt og som jobber ræva av deg, men er lei av å bevise for alle andre at du kan? Er du forvirret og multi-lidenskapelig og sitter fullstendig fast i et veiskille? Siden jeg er en ung voksen selv, kan jeg relatere meg 100% til livsstadiet du er i. Men, som en millenniums life coach, er jeg opptatt av og ekstremt lidenskapelig for å se etter mulighetene i stedet for utfordringene. Det kan jeg hjelpe deg med å gjøre.

Denne pakken er for deg hvis du føler deg klar for å designe livet ditt og ønsker kvalifisert hjelp fra en som er på egen alder. Hemmeligheten bak å utforme livet ditt slik du ønsker, er å starte med å identifisere kjernen din og jobbe utad derfra. Dette garanterer at livet ditt blir meningsfylt og en nøyaktig refleksjon av ditt sanne selv!

I løpet av vår tid sammen coacher jeg særlig på følgende temaområder.

Fremtidig retning og karrierevei • Uavhengighet og individuellitet • Økonomi og budsjettering • Positive forhold: Venner, Familie, Intimitet • Narkotika og alkohol • Angst og overveldende følelser • Familiekonflikt • Behov og verdier • Lidenskap og mening

GRATIS NÅ
SØK NÅ
ENGLISH

Intention + Attention + Belief = Success

The simple fact that you are here tells me that you are actively looking for a way to create some significant change in your millennial life. So, before we go any further I’d like to say congratulations. Why? Because you are taking action and actively pursuing a solution and that fact alone puts you way ahead of the curve.

The truth is, most people wish they could change something about their life, but that’s usually as far as it goes. Well, you and I both know that wishing doesn’t change anything. On the other hand, for those with the courage to invest some of their time and resources into creating a better reality for themselves, the possibilities are limitless.

I know that given the opportunity to learn the right skills and strategies, along with a little encouragement, most millennials are capable of truly amazing things. That’s why I want to work with the young. Once you get unstuck and motivated, you can quickly apply these skills to transform just about any aspect of your life. If that’s what you want, and you are ready to make amazing things happen, I can help you.

Have a look at my three coaching rates and packages below and see what resonates with you, whether you are a teen, college student or a young adult. If you have a goal or challenge that you want to discuss, I am more than happy to talk about it with you. Just use the contact form toward the bottom of the page. If you have already decided what package you want, go ahead an “APPLY NOW,” and we’ll talk soon.

THE TEEN PACKAGE

package .01

Five 1 hour coaching sessions for 1 month via Skype or FaceTime • Welcome Packet to get kick-started • Priority email and contact support for the duration of your coaching

Do you battle with low self-esteem, anxiety, body image or academic pressure? I'm here to tell you that you're not alone and that I can relate to your teenage life because I've lived it myself. I know how hard it can be to navigate the challenges you meet and to not get paralysed by stress and overwhelm. With me, you can talk openheartedly and I'll do my very best to coach you through your challenges and toward your goals.

Even if all you know is that something in your life needs to change, this package provides adequate opportunity for us to get to the core of that feeling and come up with a powerful strategy to create a realistic solution.

During our time together, I coach on the following set of topics.

Friendship, Mean Girls and Bullying • Organization and Time Management • Communication Skills • Stress Management • Family Conflict • Anxiety and Overwhelm • Body Image • Self-Esteem and Confidence • Social Media and Screen Engagement • Resilience and Grit

FREE NOW

THE STUDENT PACKAGE

package .02

Five 1 hour coaching sessions for 1 month via Skype or FaceTime • Welcome Packet to get kick-started • Priority email and contact support for the duration of your coaching

Are you experiencing a quarter-life crisis, anxiety, stress, low self-esteem or overwhelm? These are all natural by-products of being in a new environment. Maybe you're surrounded by strangers? Maybe you're managing an unfamiliar schedule? Maybe you're living away from home? Maybe you're feeling lonely? I'm here for you to tell you that there's light in the tunnel if you get equipped with the right tools and mindset. If you want to work out a healthy life-work balance, it's a great time to do that in your early twenties. Remember, now it's time to design your life, based on your values, needs and dreams.

This package is for you if you feel like you are spinning your wheels and want that to change, there is some obstacle or challenge that keeps getting in your way or your life is stuck on hold and you need to get further.

During our time together, I coach on the following set of topics.

Dating, Sex and Intimate Relationships • Drugs and Alcohol • Body Image and Comparison • Friendships New and Old • Finances and Budgeting • Time Management and Organisation • Student Life and Future Direction

FREE NOW

THE YOUNG ADULT PACKAGE

package .03

Five 1 hour coaching sessions for 1 month via Skype or FaceTime • Welcome Packet to get kick-started • Priority email and contact support for the duration of your coaching

At the one hand, there's so many paths to choose, which is great. On the other hand, there's so many paths to choose, which is challenging. Are you an overachiever who's working your ass off, but is tired of proving everyone that you can? Are you a confused and multi-passionate procrastinator who's just completely stuck? Being a young adult myself, I can feel you 100%. However, as a millennial life coach, I'm passionate about looking at for the opportunities rather than the obstacles.

This package is for you if you feel ready to design your life and want qualified and relatable help. The secret to design your life successfully is to start with the person you are at your very core and work outwardly from there. This guarantees that your life becomes a meaningful and accurate reflection of your true self!

During our time together, I coach on the following set of topics.

Future Direction and Career Path • Independence and Individuation • Finances and Budgeting • Positive Relationships: Friends, Family, Intimate • Drugs and Alcohol • Anxiety and Resilience • Family Conflict • Needs and Values • Passion and Purpose

FREE NOW
APPLY NOW