Udaipur

Østens Venezia kalles denne byen. Dette sies å være den mest romantiske av alle byer i India, og det kan jeg skrive under på. Nå begynner jeg å se kvinner på scootere også, så jo lenger sør vi kommer, desto mer er kvinnene synlige. Det liker jeg! I Udaipur tilbrakte vi hele tre dager, og med dette fikk vi gjort både det ene og det andre. Båttur til solnedgangen, henna tattoo, palm reading, malekurs og jeg fikk jobbet frivillig på Animal Aid Unlimited.

/ This city is called Venice of the East. This is said to be the most romantic of all cities in India, and I can attest to that. We spent three days in Udaipur, and therefore we got to do a whole lot: Boat ride during sunset, henna tattoo, palm reading, a painting class and I also volunteered at Animal Aid Unlimited.

Selvfølgelig begynte vi med en orientering. I tillegg til at vi bare spaserte rundt i gatene besøkte vi Janek’s Art hvor jeg neste dag skulle gjennomføre et malekurs, oppleve palm reading og få en Henna-tattoo. Denne shappa skulle vise seg å bli stedet hvor jeg fikk min sterkeste emosjonelle opplevelse hittil.

/ Of course, we started with an orientation. As well as we were strolling around in the streets, we visited Janek’s Art where we were supposed to do a painting class, palm reading and henna tattoo the day after. This place would prove to be the place where I got my strongest emotional experience this far.

0 notes + Add comment